ZEN%hqiRb8TpoG60g
 

RODO

GODZĄC SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z NASZYM BIUREM PROJEKTOWYM JEDNOCZEŚNIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI RODO.

RODO w naszej firmie:

Dane osobowe będą utajniane i przechowywane w dedykowany, opisany sposób – zarówno w dokumentach rzeczywistych, jak i cyfrowych
zbieranie i przechowywanie danych osobowych będzie opisane procedurami.

RODO jest to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wydane przez Parlament Europejski i Radę UE z 2016 roku dotyczące ochrony danych osób fizycznych odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Od 28 maja 2018 zostały wprowadzone nowe zasady i sposob funkcjonowania organizacji w zakresie ochrony danych osobowych m.in.: w zakresie przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Faktyczne dostosowanie firmy do wymogów regulacji Parlamentu Europejskiego wymaga opisania struktury posiadanych aktywów informacyjnych oraz środków organizacyjnych i technicznych.

Klauzula informacyjna przeznaczona dla klientów i kontrahentów REVEL HOME EWELINA ARENDARSKA

Informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewelina Arendarska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

- Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, które podają Państwo w związku z zawarciem umowy o wykonanie prac projektowych, a w szczególności: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer kontaktowy, PESEL, numer dowodu osobistego, NIP

- Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w zakresie obsługi kadrowo płacowej, informatycznej i realizacji dokumentacji związanej z zadaniem projektowym (projektanci branż). Poza tymi przypadkami nie dochodzi do przekazywania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług projektowych [lub w celach marketingowych poprzez – mailing, telemarketing, listownie.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji umowy o świadczenie usług projektowych oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonania ostatniej czynności przetwarzania

- Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a)
i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)

- Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana w związku z realizacją umowy o prace projektowe.

- Posiada Pani/Pan prawo do:

  •       -żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

  •       - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  •       - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  •       - przenoszenia danych,

  •       - wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  •       - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od daty ostatniego ich wykorzystania.

- W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres: Revel Home Ewelina Arendarska, Marianka 63, 05-300 Mińsk Mazowiecki, albo mailowy na adres: revelhomewp.pl

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.